Warning: Illegal string offset 'animations' in /home/yk0nc3aat1vo/public_html/wp-content/themes/smmchri/functions.php on line 333

Warning: Illegal string offset 'responsive' in /home/yk0nc3aat1vo/public_html/wp-content/themes/smmchri/functions.php on line 336

   SRI MUTHUKUMARAN MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE

                                                        DEPARTMENT OF ENT

                                                   III/I M.B.B.S.2013-14 BATCH

                           TEACHING SCHEDULE THEORY SEPTEMBER 2016

Name Of The Teacher

Lecture Topic/Symposium

Date

Time

Dr. A.P Sambandan

Juvenile Nasopharyngeal angio-fibroma

01/09/2016

1.30-2.30 PM

Dr. Sunitha.M

Nasopharyngeal-carcinoma,    Pharynx revision

03/09/2016

1.30-4.30 PM

Dr.Raadhika Shree.N

Deep Neck space infections

07/09/2016

2.30-3.30 PM

Dr. A.P Sambandan

Anatomy of Larynx

08/09/2016

1.30-2.30 PM

Dr. Sunitha.M

Physiology of larynx

14/09/2016

2.30-3.30 PM

Dr. Abinayaah

Benign lesions of the larynx

15/09/2016

1.30-2.30 PM

Dr.Raadhika Shree.N

Laryngeal trauma, Tracheostomy

21/09/2016

2.30-3.30 PM

Dr. A.P Sambandan

Hearing aids and middle ear transducers

22/09/2016

1.30-2.30 PM

Dr. Sunitha.M

Carcinoma Larynx

28/09/2016

2.30-3.30 PM

Dr. Gitanjali.N

Vocal cord palsy, Foreign body larynx

29/09/2016

1.30-2.30 PM

SRI MUTHUKUMARAN MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE

DEPARTMENT OF ENT

III/I M.B.B.S.2013-14 BATCH

September Posting schedule from 01/09/2016 to 06/09/2016

Name Of The Teacher

Topic/Case discussion

Date

Time

Dr. A.P Sambandan

Dr. Sunitha.M

Complications of CSOM

Case discussion-CSOM TT type

01/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. Sunitha.M

Dr.Raadhika Shree.N

Tympanoplasty and Mastoidectomy

Case discussion-CSOM AA type

02/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. Abinayaah

Dr.L.Asokan

Osteomeatal complex and FESS

Case discussion-sinonasal polyposis

03/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. A.P Sambandan Dr. Sunitha.M

Adenotonsillectomy & complications

Case discussion- adenotonsillitis

06/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

September Posting schedule from 07/09/2016 to 20/09/2016

Name Of The Teacher

Topic/Case discussion

Date

Time

Dr.L.Asokan

Dr.K. Sudaroli

History taking and examination in ENT

Case discussion-adenotonsillitis

07/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. Sunitha.M

Dr.Raadhika Shree.N

Anatomy of the middle ear

Case discussion- Chronic suppurative otitis media-TT type

08/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. A.P Sambandan

Dr. Gitanjali.N

Temporal bone anatomy and skull base foraminas

Case discussion-CSOM AA type active

09/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr.Raadhika Shree.N

Dr. Gitanjali.N

Anatomy of the lateral wall of the nose

Case discussion-deviated nasal septum

12/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr.L.Asokan

Dr. Sudaroli

Osteomeatal complex and functional endoscopic sinus surgery

Case discussion-antrochoanal polyp

14/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. A.P Sambandan

Dr.L.Asokan

Fungal sinusitis

Case discussion-ethmoidal polyposis

15/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. A.P Sambandan

Dr. Gitanjali.N

X-rays in ENT. CT PNS

Case discussion-atrophic rhinitis

17/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. Sunitha.M

Dr.Raadhika Shree.N

Anatomy and diseases of the pharynx

Case discussion-chronic tonsillitis

19/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. Gitanjali.N

Dr.L.Asokan

Neck nodes-levels of neck nodes and management

Case discussion – cervical lymphadenopathy

20/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

September Posting schedule from 21/09/2016 to 30/09/2016

Name Of The Teacher

Topic/Case discussion

Date

Time

Dr. Sunitha.M

Dr. K.Sudaroli

History taking and examination in ENT.

Case Discussion: Deviated nasal septum

21/09/16

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr.Raadhika Shree.N

Dr. K.Sudaroli

Osteomeatal complex and functional endoscopic sinus surgery

Case discussion: Chronic sinusitis

22/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. A.P Sambandan

Dr. Abinayaah

Middle ear Anatomy

Case discussion- Chronic suppurative otitis media-TT type

23/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. Sunitha.M

Dr. K.Sudaroli

Anatomy of Pharynx

Case Discussion: Chronic tonsillitis

24/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. Abinayaah

Dr.L.Asokan

Anatomy of the septum and blood supply

Case Discussion: Epistaxis

25/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. Sunitha.M

Dr. K.Sudaroli

Anatomy of inner ear

Case discussion: Chronic suppurative otitis media-TT type

26/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr.Raadhika Shree.N

Dr.L.Asokan

Allergic rhinitis

Case discussion: Nasal polyposis- Antrochoanal

27/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. A.P Sambandan

Dr. Sunitha.M

Complications of CSOM

Case discussion: Chronic suppurative otitis media-AA type

28/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. Abinayaah

Dr. Gitanjali.N

X-rays in ENT

CT PNS

Case discussion: midline swelling of neck

29/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

Dr. A.P Sambandan

Dr. Sunitha.M

Diseases of the tonsil

Case discussion: Chronic tonsillitis

30/09/2016

9.00AM-10.30 AM

10.30AM-12.30PM

SRI MUTHUKUMARAN MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE

DEPARTMENT OF ENT

III/I M.B.B.S.2013-14 BATCH

THEORY ATTENDANCE & INTERNAL ASSESSMENT – SEPTEMBER 2016

SL.NO

NAME

THEORY ATTENDANCE %

THEORY INTERNAL ASSESSMENT %

1.

PERUMAL.G

67

16

2.

RAMESHRAJA.M

78

25

3.

SRIVATSAN.M

45

A

4.

ARAWINTH RAJ.A.J

45

A

5.

DEEPAKRAM.T

67

20

6.

PRABURAM.K

23

A

7.

ABARNA.R

78

51

8.

AJITH.T

34

21

9.

AJITHPANDIAN.S.P

45

20

10.

ANEESHMURALIDHARAN

78

50

11.

ANURADHA.B

78

44

12.

ARASI KEERTHANA.K

56

44

13.

ARAVIND SIVA.S.R

67

48

14.

ARAVINDA KUMAR.S

78

15

15.

ARAVIND KRISHNA.D

45

50

16.

ARAVIND SRINIVAS.K.P

45

A

17.

ASHWITHINI.M

67

40

18.

BABY SHALINI.S

78

56

19.

BALACHANDAR.K

78

10

20.

BALAJI.C

45

44

21.

BALAJI.S

56

59

22.

BHARGAVI.A

67

68

23.

CHINTAM DATTA SINDHU

89

61

24.

DANIEL ARUN.S

45

50

25.

DARSHANA.R

78

66

26.

DARSHINE.V

23

66

27.

DEEPIKA RANGANATHAN

34

61

28.

DINESH KUMAR.V

67

59

29.

DIMPLE.D

56

76

30.

DINESH KUMAR.S

34

54

31.

DIVYA.B

78

79

32.

DIVYA.V

67

56

33.

ELAMATHI.S

67

41

34.

GAJENDRA.V

34

2

35.

GANESH.R

56

A

36.

GANESHAMOORTHY.B

45

50

37.

GAYATHRI.B

78

40

38.

GOPINATH.S

56

14

39.

GOWSHIKA.K

56

59

40.

GUHAN.M

56

23

41.

GUNEKA.M

56

59

42.

HARINI.R

67

70

43.

HARISH KUMAR.V

23

23

44.

JANARANJHANI.B.Y

45

50

45.

JAYAKARAN.V

56

51

46.

JEBIN DAVID.R

78

58

47.

JOSE MARIA.J

89

49

48.

KABILAN.N

56

55

49.

KANIMOZHI.R

100

61

50.

KARNIKA THYAGARAJAN

45

21

51.

KARTHIK.K

56

58

52.

KARTHIK.M

78

54

53.

KARTHIK.S

45

19

54.

KAVIPRIYA.S

56

53

55.

KEERTHANA.K

45

44

56.

KEERTHANA.S

78

64

57.

KETHARNATH.S.M

67

61

58.

KIRAN ADITHYA G.K

45

38

59.

KIRBE NADHEN.K

56

34

60.

KONDURU RISHITHA

89

58

61.

KOUSHIK.M

56

39

62.

KRISHNA KUMAR.G

67

50

63.

LOKESH KUMAR.N

78

71

64.

MAALIKA.A

89

50

65.

MADHUVANTHI.S

78

54

66.

MAHALAKSHMI.S

56

43

67.

MAHENDRA KUMAR.K

78

25

68.

MANASA RAJ

89

60

69.

MANISHA.P

56

41

70.

MAYURI.C

89

54

71.

MEGHANA MENON

89

46

72.

MIRUTHU BHASHINI.S

56

33

73.

MITHUNA PRANAV

45

43

74.

MITILA.T

78

38

75.

MOHAMMED ABRAR

78

41

76.

MOHAMMED AJLAAN.M

56

39

77.

MOHAMMED ARIF.K

56

40

78.

MONIKA.R

56

31

79.

MOWNIKA.T

89

44

80.

MUTHURAMANATHAN.A.N

89

59

81.

MYTHILI.S

89

53

82.

NALINA.C

89

50

83.

NARESH RAMSINGH.S.A

56

24

84.

NARMATHA.B

67

41

85.

NAVEEN RAJ.R

78

29

86.

NAVITHA.S

67

50

87.

NIKITA MANIKANDHAN

89

56

88.

NIVEDHA.N

89

51

89.

NIVEDITHA KRISHNAN

67

59

90.

NIVETHA.R

78

53

91.

OM RAJESH KUMAR.R

45

28

92.

PRADEEP RAJA.P.S

78

34

93.

PRASHANTH.N

78

24

94.

PRECILLA SIMON

67

40

95.

PREETHI.A

67

43

96.

PRIYADHARSHINI.P

89

53

97.

RAJALAKSHMI.S

78

50

98.

RAJAPRIYA.M

67

50

99.

RAJ KUMAR.G

67

40

100.

RENUGA DEVI.P

100

63

101.

RESHMA.R

45

46

102.

RIZWANA.S

78

53

103.

ROHINI.K

67

64

104.

SABAPATHY.R

45

50

105.

SAILESH.B

34

33

106.

SANCHITHA.B.S

67

50

107.

SANJEEVKHANTH.P.E

89

56

108.

SANJEEVIKRISHNAN.P

45

28

109.

SANTHOSH.T

67

66

110.

SARASWATHI.S

56

40

111.

SASIKALA.T

78

50

112.

SARAVANAKUMAR.T.S

78

56

113.

SEETHALAKSHMI.N

100

66

114.

SEYED RABIYA BEGUM.M

78

58

115.

SHARANYA SHANKAR

34

45

116.

SHREENIDHI.R.A

67

51

117.

SHRUTHI.V

45

43

118.

SIVA PRASATH.R

56

34

119.

SIVA KUMAR.M

67

43

120.

SIVAPRIYA.S

45

50

121.

SOBAN KUMAR.T

56

26

122.

SOUNDARYA.K

45

51

123.

SUBAPRIYA.T

45

53

124.

SUBBIAH.V

56

A

125.

SUBHASHREE PRIYA.C

67

61

126.

SUDHA LAKSHMI.M

67

66

127.

SUMAN.S

34

A

128.

SURIA.V

78

48

129.

SURYA.K

78

30

130.

SUSHMA.M

45

55

131.

SWATHI.K

89

68

132.

SWATHI PRIYA.M

78

66

133.

SWATHITHRA.M.N

78

68

134.

SWATHY.D

78

59

135.

SHWETHA.P

78

66

136.

TAMIL AMUDHAN.M

56

58

137.

TEJASVINI.R

56

56

138.

THIRUPURASUNDHARI.K

67

48

139.

VEDU PRAKASH.U

56

36

140.

VEENA.B

100

68

141.

VIDHYA LAKSHMI.S

100

61

142.

VIGNESH.K

34

50

143.

VIGNESH.S

78

65

144.

VIJAYALAKSHMI.K

56

59

145.

VIKNESH.K.K

67

28

146.

VIKNESH RAJ.R

56

58

147.

VINITHA.M

78

59

148.

VINOTHINI.L.R

67

66

149.

VINOTH KUMAR.B

67

33

150.

VIVEKAKIRENYA.R

89

64

151.

VIVEKANANDHAN.G

67

35

152.

YADHAVIYA.S

78

31

153.

YAMINI.P.M

89

49

154.

YOKESH.J

78

46

155.

YUVAMATHI.R

34

38

156.

ZAHIR HUSSAIN.M

34

61

SRI MUTHUKUMARAN MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE

DEPARTMENT OF ENT

III/I M.B.B.S.2013-14 BATCH

CLINICAL POSTINGS ATTENDANCE & INTERNAL ASSESSMENT -SEPTEMBER 2016

E2  BATCH ( 24/08/2016 – 06/09/2016)

ROLL NO

NAME

CLINICAL POSTINGS ATTENDANCE

%

CLINICALS INTERNAL ASSESSMENT %

47.

JOSE MARIA.J

55

53

48.

KABILAN.N

73

63

49.

KANIMOZHI.R

82

77

50.

KARNIKA THYAGARAJAN

73

60

51.

KARTHIK.K

73

67

52.

KARTHIK.M

91

70

53.

KARTHIK.S

37

27

54.

KAVIPRIYA.S

92

57

55.

KEERTHANA.K

64

63

56.

KEERTHANA.S

91

67

57.

KETHARNATH.S.M

91

30

58.

KIRAN ADITHYA G.K

64

40

59.

KIRBE NADHEN.K

73

30

60.

KONDURU RISHITHA

100

43

61.

KOUSHIK.M

64

30

62.

KRISHNA KUMAR.G

64

40

F1 BATCH ( 07/09/2016-20/09/2016)

ROLL NO

NAME

CLINICAL POSTINGS ATTENDANCE

%

CLINICALS INTERNAL ASSESSMENT %

63.

LOKESH KUMAR.N

78

47

64.

MAALIKA.A

100

47

65.

MADHUVANTHI.S

100

53

66.

MAHALAKSHMI.S

89

57

67.

MAHENDRA KUMAR.K

89

60

68.

MANASA RAJ

89

63

69.

MANISHA.P

78

60

70.

MAYURI.C

89

67

71.

MEGHANA MENON

89

60

72.

MIRUTHU BHASHINI.S

67

A

73.

MITHUNA PRANAV

78

A

74.

MITILA.T

89

60

75.

MOHAMMED ABRAR

89

60

76.

MOHAMMED AJLAAN

78

50

77.

MOHAMMED ARIF.K

78

53

F2 BATCH ( 21/09/2016 – 04/10/2016)

ROLL NO

NAME

CLINICAL POSTINGS ATTENDANCE

%

CLINICALS INTERNAL ASSESSMENT %

78.

MONIKA.R

92

57

79.

MOWNIKA.T

92

50

80.

MUTHURAMANATHAN.A.N

100

60

81.

MYTHILI.S

100

47

82.

NALINA.C

100

60

83.

NARESH RAMSINGH.S.A

75

47

84.

NARMATHA.B

92

47

85.

NAVEEN RAJ.R

75

43

86.

NAVITHA.S

100

60

87.

NIKITA MANIKANDHAN

100

53

88.

NIVEDHA.N

100

72

89.

NIVEDITHA KRISHNAN

83

72

90.

NIVETHA.R

92

63

91.

OM RAJESH KUMAR.R

75

43

92.

PRADEEP RAJA.P.S

92

63

93.

PRASHANTH.N

92

50

SRI MUTHUKUMARAN MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE

DEPARTMENT OF ENT

III/I M.B.B.S.2013-14 BATCH

STUDENT FEEDBACK FORM SEPTEMBER 2016

TOPIC

FEEDBACK

Theory class

Extensive coverage of the lectures with very good clarity. They were interactive as well as case oriented.

Clinical postings

Clinical demonstration and case exposure and discussion are extensive and will be very helpful for our forthcoming exams and in the future.

Internal assessment discussion

Helpful in identifying points we missed

 


Warning: Illegal string offset 'layout_picker' in /home/yk0nc3aat1vo/public_html/wp-content/themes/smmchri/footer.php on line 37